Ondava pre život - uzemie
Projektové územie
Rieka Ondava
Mikropovodia
Zaujímavosti
CHKO vých. karpaty Chránené stromy Mokrade Potoky
 

Potoky

Bodružalík

Bodružalík je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Svidník. Je to ľavostranný prítok Ladomirky s dĺžkou približne 4,5 km

Tečie v severozápadnej časti Laboreckej vrchoviny, kde pramení juhovýchodne pod Kozím vrchom (605,2 m n. m.), v nadmorskej výške cca 500 m n. m., na území CHKO Východné Karpaty. V údolí doliny Bodružalíka je súbežne napájaný prítokom z mokrade Košariska

Najprv tečie na sever cez Bodružal, kde priberá 4 krátke ľavostranné prítoky z dolín s lokálnymi názvami Koprivne, Zegeľníci, Pelepče a Segiňa. Za obcou priberá prítok z Kotolnice a Kuriačnika. V obci Bodružal priberá na pravej strane cca 5,5 km dlhý Príkranský potok (Prikrianku). Sútok je na zemepisnej šírke 49˚21′ 15″ a dĺžke 21˚42′ 26″. Z Čerešne priberá krátky pravostranný prítok, ktorý riečku zásobuje vodou v jarnom období a v čase dažďov. Na okraji obce Krajná Poľana sa zľava vlieva do Ladomirky. Bodružalík je zásobovaný najmä dažďovou vodou a snehom. Najvyššiu hladinu dosahuje v jarných mesiacoch. Je to menej vodnatý tok s pomerne veľkými výkyvmi pretokov počas roka. Voda potoka je veľmi čistá, o čom svedčí aj výskyt raka riečneho

Hlboký potok (prítok Ladomirky)

Dĺžka toku5,7 km
Plocha povodia? km²
Rád tokuVI.
PovodieOndava
PrameňBrdo
ÚstieLadomirka, Krajná Poľana
Hydrologické poradie4-30-08-022
Číslo recipienta4-30-08-4119

Hlboký potok (miestne označovaný ako Hluboký potok) je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Svidník. Je to pravostranný prítok Ladomirky, meria 5,7 km a je tokom VI. rádu

Preteká severozápadným výbežkom Laboreckej vrchoviny, kde pramení pri štátnej hranici s Poľskom, na juhozápadnom svahu vrchu Brdo (645,7 m n. m.) v nadmorskej výške cca 470 m n. m

Od prameňa tečie sprvu smerom na JJV, zľava priberá prítok z oblasti Bieleho kopca na juhovýchodnom svahu Brda, následne vytvára oblúk prehnutý na východ a sprava priberá krátky prítok. Ďalej prechodne tečie severojužným smerom, z ľavej strany priberá krátky prítok prameniaci ZSZ od Zvezlej (563,4 m n. m.) a tečie intravilánom obce Krajná Bystrá. Tu sa to potoka výrazným oblúkom ohýba znovu na východ, priberá ľavostranný prítok z južného úpätia Zvezlej a pod obcou svoj najvýznamnejší prítok, ktorý vzniká severovýchodne od kóty Za bučkami (526,6 m n. m.), Následne sa potok esovito stáča a ďalej už pokračuje viac-menej severojužným smerom. Napokon podteká štátnu cestu č. 73 a poniže obce Krajná Poľana (cca 1 km na západ od nej) ústi v nadmorskej výške približne 309 m n. m. do Ladomirky

Hrišov potok

Hrišov potok je potok v severovýchodnej časti Slovenska, preteká územím okresu Svidník. Je to pravostranný prítok Ladomirky a meria 11,2 km

Pramení v severozápadnom výbežku Laboreckej vrchoviny, na slovensko-poľskej štátnej hranici, v nadmorskej výške okolo 610 m n. m. Tečie prevažne severojužným smerom, vstupuje do Ondavskej vrchoviny, preteká obcou Šarbov, sprava priberá prítok spod Lysého vrchu (698,5 m n. m.) a zľava spod Porubského sedla. Pokračuje cez obce Medvedie, Korejovce a Hunkovce, kde sa južne od obce v nadmorskej výške 292 m n. m. vlieva do Ladomirky

Jedľovský potok

Dĺžka toku9,9 km
Dĺžka toku5,7 km
Plocha povodia? km²
Rád tokuV.
PovodieOndava
PrameňObšar, Ondavská vrchovina
ÚstieOndava, Svidník
Hydrologické poradie4-30-08-015
Číslo recipienta4-30-08-4193

Jedľovský potok je potok v hornom Šariši, v centrálnej časti okresu Svidník. Je to ľavostranný prítok Ondavy, meria 9,9 km a je tokom V. rádu

Tečie v Ondavskej vrchovine, kde pramení na západnom svahu vrchu Obšar (533,4 m n. m.) v lokalite Dielnica, v nadmorskej výške približne 495 m n. m

Od prameňa tečie sprvu juhovýchodným smerom, sprava priberá krátky prítok zo SSV svahu Kalinca (574,3 m n. m.), preteká intravilánom obce Belejovce a stáča sa severojužným smerom. Pod obcou priberá pravostranný prítok z JV svahu Kalinca, následne vytvára oblúk prehnutý na východ a prechodne tečie juhojuhozápadným smerom. V lokalite Klokočiny ďalej priberá sprava prítok z JV svahu Kalinca, z tej istej strany tiež krátky prítok vznikajúci JJV od kóty 570,9 m, postupne sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom. Z ľavej strany potom priberá prítok zo ZJZ svahu Rohule (595,4 m n. m.), preteká intravilánom obce Vyšná Jedľová, esovito sa ohýba a na jej dolnom konci priberá ľavostranný prítok z JJZ svahu Rohule. Ďalej tečie výraznejšie zvlneným korytom, tečie intravilánom obce Nižná Jedľová, kde zľava priberá prítok z JJZ svahu Malej Rohule (500 m n. m.) a pod obcou tečie juhojuhozápadným smerom. Zľava následne priberá krátky prítok prameniaci severne od Hrabníkov (348 m n. m.), ďalej už pokračuje severojužným smerom a opäť zľava ešte priberá krátky prítok zo ZJZ svahu Hrabníkov. Napokon podteká štátnu cestu č. I/77 a západne od mesta Svidník sa v nadmorskej výške 230,8 m n. m. vlieva do Ondavy

Kapišovka

Kapišovka je potok v severovýchodnej časti Slovenska, preteká územím okresu Svidník. Je to pravostranný prítok Ladomirky a meria 13,8 km. Medzi obcami Nižná Pisaná a Kapišová preteká Údolím smrti, kde sú rozmiestnené exponáty prírodného múzea karpatsko-duklianskej operácie 2. svetovej vojny. Na dolnom toku výrazne meandruje

Prameň: v Laboreckej vrchovine na južnom svahu vrchu Nástavok (752,4 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 670 m n. m., neďaleko slovensko-poľskej štátnej hranice

Smer toku: prevažne severojužný, pričom na hornom toku vytvára výrazný oblúk vypnutý na východ (pri obci Vyšná Pisaná)

Geomorfologické celky: 1.Laborecká vrchovina, 2.Ondavská vrchovina

Prítoky: sprava z oblasti Pisanského lesa, Žabí potok, Levkovec (302,2 m n. m.), Svidničanka, zľava spod Skalného (714,9 m n. m.), Dobroslavský potok a prítok spod Krivíka (441,8 m n. m.)

Ústie: do Ladomirky severovýchodne od Svidníka v nadmorskej výške 237,6 m n. m

Obce: Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná a Kapišová

Komárnický potok

Dĺžka toku9,9 km
Dĺžka toku5,7 km
Plocha povodia? km²
Rád tokuVII.
PovodieOndava
PrameňLaborecká vrchovina
ÚstieŠivarná
Hydrologické poradie4-30-08-018
Číslo recipienta4-30-08-4174

Komárnický potok je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Svidník. Je to pravostranný prítok Šivarnej, meria 2,8 km a je tokom VII. rádu. Tečie v severozápadnom výbežku Laboreckej vrchoviny, pramení neďaleko štátnej hranice s Poľskom v nadmorskej výške približne 495 m n. m

V pramennej oblasti tečie smerom na západ v blízkosti národnej prírodnej rezervácie Komárnická jedlina na ľavom brehu, ďalej preteká Komárnickou dolinou a sprava priberá krátky prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 583,4 m. Ďalej sa stáča smerom na ZJZ a následne východne od vrchu Dranec (583,3 m n. m.) na juh. Pri horárni v Šivarnej doline, východne od obce Nižný Komárnik, sa v nadmorskej výške cca 378 m n. m. vlieva do Šivarnej

Ladomirka

Ladomirka je riečka na severovýchodnom Slovensku, v okrese Svidník. Je to ľavostranný prítok Ondavy s dĺžkou 21 km

Pramení v severozápadnej časti Laboreckej vrchoviny, priamo pod Duklianskym priesmykom (502 m n. m.), v nadmorskej výške cca 455 m n. m., na území CHKO Východné Karpaty

Najprv tečie na juh cez Vyšný Komárnik, kde priberá krátky ľavostranný prítok z Doliny, pokračuje územím Vojenského prírodného múzea na Dukle, priberá prítok z Dlhonca zľava a preteká obcou Nižný Komárnik. Za ňou priberá prvý významný prítok, ľavostrannú Šivarnú a napája malú vodnú nádrž

Ďalej preteká cez Krajnú Poľanu, tu zľava priberá Bodružalík a na krátkom úseku tečie západným smerom. Sprava priberá Hluboký potok, vstupuje do Ondavskej vrchoviny a stáča sa na juhozápad. Preteká okrajom obce Hunkovce, sprava priberá Hrišov potok (292,0 m n. m.), následne vytvára väčšiu sihoť a rozširuje svoje koryto

Zľava potom priberá prítok pretekajúci obcou Krajné Čierno, z tej istej strany potom prítok zo Zemianskej doliny a preteká okrajom Ladomirovej. Najprv priberá zľava prítok spod Pacutovej (650,3 m n. m.) a za obcou opäť zľava Vagrinčík, ktorý sa do Ladomirky vlieva dvoma ramenami a následne vytvára väčšiu sihoť

Na krátkom úseku zase tečie na západ, vytvára niekoľko zákrut a ďalšiu väčšiu sihoť. Sprava priberá najvýznamnejší prítok, Kapišovku (237,6 m n. m.) a stáča sa na juhozápad. Preteká územím mesta Svidník a južne od centra ústi do Ondavy

Mirošovec

Mirošovec je potok v severovýchodnej časti Slovenska, na území okresu Svidník. Je to ľavostranný prítok Ondavy a meria 9 km

Preteká Mirošovskou brázdou, kde na jej severnom okraji pramení, pod Beskydským priesmykom (590,1 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 480 m n. m. Tečie severojužným smerom cez obce Hutka, Vyšný Mirošov a Nižný Mirošov, v blízkosti ktorej sa v nadmorskej výške 278,7 m n. m. vlieva do Ondavy. Priberá viacero prítokov z oboch strán, dlhšie zľava spod hraničného hrebeňa. Potok výrazne meandruje

Mostovka

Mostovka je potok v severovýchodnej časti Slovenska, preteká územím okresu Svidník. Je to ľavostranný prítok Ondavy a meria 11 km

Pramení v severozápadnom výbežku Laboreckej vrchoviny v lokalite Kuchtovce v nadmorskej výške okolo 580 m n. m. Tečie prevažne severojužným smerom, sprava priberá prítok (506,8 m n. m.) spod Kuchtovského sedla a vstupuje do Ondavskej vrchoviny. Preteká cez obec Kečkovce a južne od obce sa zarezáva do flyšového pásma, pričom na ľavom brehu odkrýva flyšové súvrstvie (tzv. Magurský flyš). Vteká do Mirošovskej brázdy, preteká obcou Vyšný Orlík a priamo v obci ústi v nadmorskej výške okolo 265 m n. m. do OndavyOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk