Ondava pre život - uzemie
Projektové územie
Rieka Ondava
Mikropovodia
Zaujímavosti
CHKO vých. karpaty Chránené stromy Mokrade Potoky
 

INFORMÁCIA O ÚZEMÍ - ZOZNAM ZAPOJENÝCH OBCÍ

Projekt bude realizovaný v hornej časti povodia rieky Ondava. Prevažná časť riešeného územia administratívne patrí do okresu Svidník, malá časť na severozápade povodia patrí do okresu Bardejov (Horný Zemplín). Celková výmera riešenej časti povodia Ondavy je 332 km2. Na oprávnenom území sa nachádza 44 obcí s celkovým počtom obyvateľov 8 120.

Riešené územie predstavuje pramennú oblasť rieky Ondava a jej početných prítokov. Jedná sa o flyšovú horskú krajinu Nízkych Beskýd na hraniciach s Poľskom charakteristickú početnými prameňmi, mokraďami a potokmi, ktoré sa zlievajú do Ondavy nad intravilánom mesta Svidník.

V území dominuje lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo, ktoré podmienili súčasný charakter krajiny so všetkými negatívnymi zmenami a dopadmi na krajinu a jej environmentálnymi problémami, vrátane vzniku povodní, erózie pôdy a straty biodiverzity.

Zoznam obcí projektu Ondava pre život
OBECrozloha (ha)počet obyvateľovprvá písomná
zmienka
Belejovce308221600
Bodružal724541600
Cigla488941427
Dlhoňa885721618
Dobroslava558351600
Dubová1 2552221355
Havranec764131618
Hunkovce6963321548
Hutka369851618
Jedlinka456751567
Jurkova Voľa741821600
Kapišová6623581548
Kečkovce1 2802241582
Korejovce406621600
Krajná Bystrá8943851618
Krajná Poľana2942061618
Krajná Porúbka373551582
Krajne Čierno657791618
Kružlová8286581414
Ladomírová1 5391 0101414
Medvedie505491572
Mikulášová7991361414
Nižná Jedľová475891572
Nižná Písaná738851600
Nižná Polianka5882551435
Nižný Komárnik1 2381561618
Nižný Mirošov6992541567
Nižný Orlík9292891357
Ondavka347201618
Príkra929121618
Roztoky1 1263471435
Svidnička5721241572
Šarbov844121618
Šarišské ?ierne1 4013071414
Šemetkovce707831572
Vagrinec5521221548
Vápeník377401600
Varadka7371961492
Vyšná Jedľová5082001572
Vyšná Písaná949801600
Vyšná Polianka5691111572
Vyšný Komárnik660731600
Vyšný Mirošov1 2705691567
Vyšný Orlík1 4723881414
Spolu33 1688 120 Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk