Ondava pre život - onas
Projektový tím
Tím expertov
Dobrovoľníci
Partnerstvá
Komunity
 

Projektový tím

1.Ing. Vladimír Jenčurák, odborný garant0905668567
2.Ing. Viera Dujakovičová projektový manažértel. 0911749598
4.Ing. Vincent Peržel,PhD, experttel.0905984964
3.Ing. arch. Jozef Bačinský, experttel.0905327560Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk