Ondava pre život - onas
Projektový tím
Tím expertov
Dobrovoľníci
Partnerstvá
Komunity
 

O nás - Partnerstvá

Na realizácii aktivít projektu a napĺňaní jeho cieľov spolupracujeme so samosprávami z celého projektového územia, so zástupcami urbáraskych a poľnohospodárskych spoločností, s dobrovoľnými hasičmi, základnými školami v regióne a ďalšími inštitúciami a jednotlivcami, ktorí majú záujem na zlepšovaní prostredia a krajiny v ktorej žijeme.

 • Návrh Memoranda o spolupráci
 • Zoznam spolupracujúcich inštitúcií:
  OBECmemorandum o spolupráci OBECmemorandum o spolupráci URBÁRmemorandum o spolupráci HASIČImemorandum o spolupráci Základné školymemorandum o spolupráci INÉ
  Belejovce1    
  Bodružal1    
  Cigla1    
  Dlhoňa1    
  Dobroslava     
  Dubová1    
  Havranec     
  Hunkovce1    
  Hutka1    
  Jedlinka1    
  Jurkova Voľa     
  Kapišová     
  Kečkovce     
  Korejovce     
  Krajná Bystrá     
  Krajná Poľana1  1 
  Krajná Porúbka     
  Krajne Čierno     
  Kružlová1    
  Ladomírová   1 
  Medvedie     
  Mikulášová1    
  Nižná Jedľová11   
  Nižná Písaná 1   
  Nižná Polianka 111 
  Nižný Komárnik     
  Nižný Mirošov1  1 
  Nižný Orlík     
  Ondavka1    
  Príkra     
  Roztoky1  1 
  Smilno1    
  Svidnička     
  Šarbov     
  Šarišské Čierne1    
  Šemetkovce1    
  Vagrinec1    
  Vápeník     
  Varadka1    
  Vyšná Jedľová1    
  Vyšná Písaná 1   
  Vyšná Polianka1 1  
  Vyšný Komárnik     
  Vyšný Mirošov1  1 
  Vyšný Orlík1    
  AgroBeskyd, s.r.o.    1
  Agrofarma, s.r.o.    1
  GminaSekowa    1
  SUMA244263
  39


  Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk