Ondava pre život - onas
Projektový tím
Tím expertov
Dobrovoľníci
Partnerstvá
Komunity
 

Hľadáme ľudí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú.


Aj vaša obec je zapojená do projektu Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život.

Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny.

Do projektového územia patrí 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu, v ktorých žije na rozlohe 332 km2 viac ako 8 000 obyvateľov.


Hlavné aktivity projektu sú:
  • vytvorenie adaptačnej stratégie pre územie týchto obcí;
  • realizácia navrhnutých adaptačných opatrení v území
  • sieťovanie inštitúcií a osôb, ktoré majú záujem na riešení problémov s povodňami a suchom ako dopadov klimatických zmien;
  • informovanie verejnosti problémoch súvisiacich so zmenou klímy a o možných riešeniach.


Ak máte záujem pomôcť pri napĺňaní cieľov tohto pilotného projektu dajte nám vedieť, hľadáme aktívnych a ochotných ľudí, s ktorými môžeme spolupracovať napríklad na dobrovoľníckej báze.

Viac informácií:
www.ondavaprezivot.sk
vladof@ondavaprezivot.sk
0904 834 597


Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk