Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Školáci na workshope s environmentálnou tematikou

V Nižnej Polianke sa 27. apríla uskutočnil workshop pre deti a mládež zo základných škôl projektového územia pod názvom Pri Ondave žijú deti. Pozvaní boli žiaci druhých stupňov základných škôl v Krajnej Poľane, Kružlovej a Nižnom Mirošove, ktorých doplnili žiaci štvrtého ročníka zo ZŠ v Nižnej Polianke. Pre vyše 50 žiakov sme pripravili bohatý a zaujímavý program zameraný na životné prostredie a environmentálnu výchovu.

Program otvorili starosta obce Nižná Polianka Ján Cundra a koordinátorka projektu Ondava pre život Viera Dujakovičová, ktorí deti privítali a stručne a zrozumiteľne im vysvetlili význam aktivít a výsledkov projektu. Štefan Adamčík z OZ Živá Zem deťom priblížil, aký závažný dopad na našu planétu má každodenná činnosť človeka, plytvanie surovinami a konzumný spôsob života, a ako málo stačí aby sme svojou činnosťou planétu nedevastovali a uchovávali ju pre ďalšie generácie ľudí.

Po desiatovej pauze sa pred deti posadili traja z ich rodičov, ktorí sú zároveň aj zamestnancami projektu Ondava pre život, a podieľajú sa na realizácii adaptačných opatrení v teréne. Diskusiu moderovala Silvia Chudíková, starostka obce Varadka, a rodičov sa pýtala ako oni vidia význam svojej práce pre krajinu a pre ľudí, ktorí v nej žijú, na početné a opakujúce sa povodne, ale aj na ich vzťah deťom a výchovu k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Táto diskusia si získala asi najväčší potlesk prítomných detí.

Pedagóg a ochranca prírody Jozef Žák, žijúci v susednej obci Mikulášová pripravil nahrávky zvukov zvierat žijúcich v našej prírode, ktoré sa deti snažili uhádnuť a vyhrať niektorú z knižiek o ochrane prírody. Posledný blok patril Silvii Karolyiovej a Jane Končekovej z Nadácie Kosit. Ich interaktívna prezentácia bola zameraná na triedenie odpadov a ich recykláciu. Následne boli deti priamo zapojené do takejto separácie a po splnení konkrétnej úlohy boli taktiež odmeňované zaujímavými propagačnými predmetmi. Program končil výborným obedom, ktorý všetkým chutil, a tak deti odchádzali spokojné a bohatšie o nové poznatky, ktoré veríme, že im ostanú v pamäti a aj oni pomôžu ochraňovať a zveľaďovať svoje životné prostredie a okolie v ktorom žijú.
Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk