Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

5. Apr. 2018

Projektový tím sa rozhodol využiť svoje skúsenosti s prácou s dlhodobo nezamestnanými – kompetenčný kurz „Ľudské zdroje – osobnostný rozvoj“

Projektový tím v rámci realizácie projektu „Ondava pre život“ získal cenné skúsenosti s prácou so 150 dlhodobo nezamestnanými v rámci okresov Bardejov a...

čítaj ďalej..


30. Mar. 2018

Silné mrazy, marec 2018 – konečne sa topia snehy

Obdobie zimy 2017/2018 sa rozhodli dobrovoľníci skontrolovať v konce mesiaca marec 2018 a začiatku apríla 2018. Jednotlivé opatrenia podľa svojho charakteru už zapadli...

čítaj ďalej..Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk