Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

11. Dec. 2014

Výtvarná súťaž Rieka Ondava očami detí

V rámci projektu Ondava pre život obec Nižná Polianka ako prijímateľ projektu vyhlasuje výtvarnú súaž pre žiakov I. stupňa základných škôl. Do nej chceme...

čítaj ďalej..


26. Oct. 2014

Informačné stretnutia v obciach projektového územia

Projekt Ondava pre život je aktuálne vo fáze prípravy Adaptačnej stratégie. Na jej základe budú nasledujúci rok realizované opatrenia v teréne projektového územia,...

čítaj ďalej..


2. Oct. 2014

Otváracia konferencia projektu Ondava pre život

Projekt ONDAVA PRE ŽIVOT je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Zámerom projektu je...

čítaj ďalej..


19. Sep. 2014

Obec Nižná Polianka v spolupráci s partnermi:
Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna...

čítaj ďalej..


16. Sep. 2014

Na prelome júla a augusta sa v obci Habura uskutočnil Tábor ochrancov prírody. Ten pravidelne organizuje Štátna ochrana prírody SR, ktorá je partnerom projektu Ondava...

čítaj ďalej..


16. Sep. 2014

Dňa 13.augusta Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka a Vladimír Frický, manažér pre publicitu projektu Ondava pre život , navštívili zástupcov GminySekowa,...

čítaj ďalej..


28. Aug. 2014

Deťom o klimatickej zmene

V dňoch 18. – 22.8.2014 sa v obci Medvedie uskutočnil zážitkový pobyt pre sedem až štrnásťročné detizo sociálne slabších rodín z obcí Šarišské Čierne,...

čítaj ďalej..Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk