Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

25. Apr. 2016

Aktivita V2 - tvorba ekosystémových opatrení v teréne

Ondava pre život

Aktivita V – 2,

tvorba ekosystémových opatrení v teréne

Úvod

Projekt Ondava pre život je aktívnou odpoveďou na klimatické zmeny, i keď...

čítaj ďalej..


1. Apr. 2016

Pozvánka na záverečnú konferenciu OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY

Obec Nižná Polianka v spolupráci s partnermi: Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š. p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Obec...

čítaj ďalej..


7. Feb. 2016

Granty Nórska a EHP pomáhajú s prevenciou proti klimatickým zmenám na Slovensku

Granty Nórska a EHP pomáhajú s prevenciou proti klimatickým zmenám na Slovensku

Slovensko dostalo v grantovom období 2009 – 2014 z grantov Nórska a Európskeho...

čítaj ďalej..


6. Feb. 2016

Čo nové v projekte Ondava pre život ?

Projekt Ondava pre život sa nachádza v posledných mesiacoch svojej realizácie pokračovaním v budovaní adaptačných vodozádržných opatrení. Viac ako 150 obyvateľov...

čítaj ďalej..Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk