Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Pozvánka na seminár o inváznych rastlinách

Dňa 09.10.2015 o 09,00 hod sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Hunkovciach seminár o inváznych rastlinách s týmto programom:

                             
09:00Otvorenie - Ing. V. Dujakovičová, projektový manažér projektu Ondava pre život
09:10 - 10:30Teoretická časť seminára - odborný výklad k zákonu o štátnej ochrane prírody č. 543/2002 Z.z. a súvis s inváznymi rastlinami - RNDr. Ema Gojdičová (ŠOP SR, RCOP v Prešove)
10:30 - 11:00Prestávka a presun do terénu
11:00 - 13:00Praktická časť seminára - ukážky inváznych rastlín typických pre projektové územie OPZ - botanička Mgr. Mirka Durilová – Jedináková, Ing. Anka Macková (S-CHKO Východné Karpaty)
13:00Záver

Vzhľadom na charakter seminára je potrebné v prípade záujmu o účasť mať vhodnú obuv a odev do terénu. Účasť na seminári je bezplatná.
pozvánka na stiahnutie


Nižná Polianka,2.10.2015
Mgr. Ján Cundra
starosta obce Nižná Polianka


Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk