Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Obec Nižná Polianka v spolupráci s partnermi:
Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske kráľovstvo)

Vás pozýva na otváraciu konferenciu k projektu
ONDAVA PRE ŽIVOT
OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY
HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY,
ktorá sa uskutoční 23. septembra 2014 v  Bardejovských Kúpeľoch.

Program konferencie:
09:00 – 10:00M   Registrácia účastníkov
10:00 – 13:00   Otvorenie konferencie, príhovory donorov, predstavenie projektu
14:00 – 16:00   Predstavenie a príspevky partnerov projektu
16:30 – 19:00   Odborné prednášky, moderovaná diskusia

Moderuje: Peter Straka, odborný garant pre aktivitu spracovanie adaptačnej stratégie
Doplnkový program: Deň po konferencii – 24. septembra 2014 – Vám ponúkame možnosť exkurzie po projektovom území. Odborný výklad bude podaný jednotlivými členmi projek- tového tímu a miestnymi znalcami.

Veríme, že pozvanie prijmete. Tešíme sa na stretnutie!

Vašu účasť a menný zoznam účastníkov nám prosím potvrďte e-mailom na adrese:
projekt@ondavaprezivot.sk
Kontaktná osoba pre konferenciu:
Vladimír Frický / 0949 393 399 V prípade potreby Vám môžeme rezervovať ubytovanie.

Letáky na stiahnutie:

 • Ondava mail 23.9. (pdf)
 • Ondava mail 24.9. (pdf)
 • Ondava pozvánka obal (pdf) • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk