Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Deťom o klimatickej zmene

V dňoch 18. – 22.8.2014 sa v obci Medvedie uskutočnil zážitkový pobyt pre sedem až štrnásťročné detizo sociálne slabších rodín z obcí Šarišské Čierne, Vyšná Polianka, Nižná Polianka a Varadka. Tábor zorganizovala nezisková organizácia Facility, so sídlom v Dubovej, ktorá ho financovala z výnosov z 2% z daní z príjmov. Pôvodne bol pobyt naplánovaný v mesiaci júl, ale kvôli výmene elektrického diaľkovoduv okrese Svidník, bol nútene presunutý až na august. Facility úzko spolupracuje aj s obcou Nižná Polianka, a keďže všetky zúčastnené deti pochádzajú z riešeného územia projektu Ondava pre život, dostali sme priestor na prezentáciu zúčastneným deťom. Pozvali sme aj pána Štefana Adamčíka z Občianskeho združenia Živá Zem, ktorý ako náš dobrovoľník zábavnou a pútavou formou deťom vysvetlil dôležitosť vody pre človeka, jej kolobeh v prírode, čo všetko voda ovplyvňujea jej dosah na klimatické zmeny. Na záver nám deti pripravili koláže s ich pohľadom na význam vody v prírode, ktoré budú vystavené aj na úvodnej konferencii projektu 23. a 24.9.2014 v priestoroch obce Nižná Polianka. Je veľmi potešujúce, že aj deti ocenili túto aktivitu, a zábavným a podnetným spôsobom sa naučili niečo nové, čo veríme, že bude pozitívne formovať ich vzťah k svojmu okoliu a životnému prostrediu.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk