Ondava pre život - publicita
Tlačové správy
Pozvánky
Mediálne výstupy
Galéria
konf. Ondava pre život zrealizované opatrenia ľudia projektu záverečná konferencia Logá na stiahnutie
 

27. Mar. 2018

Exkurzia Podhorany


čítaj ďalej..


20. Mar. 2018

Exkurzia Východná


čítaj ďalej..


28. Feb. 2018

2018 Aktivita Krížová Vesčítaj ďalej..


21. Nov. 2017

2017 Aktivita Podhorany
čítaj ďalej..


16. May. 2016

Album Ľudia projektu
čítaj ďalej..


5. May. 2016

Album Zrealizované opatrenia

čítaj ďalej..


5. May. 2016

Album Záverečná konferencia
čítaj ďalej..


2. Nov. 2014

Album Otváracia konferencia projektu Ondava pre život

čítaj ďalej..Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk