Ondava pre život - aktuality
2020
2018
2017
2016
2015
2014
 

22. Dec. 2015

dear friends, we wish you beautiful christmas holidats full of love and happiness, lot of luck and health in new year 2016

read more..


13. Aug. 2015

MULTIKULTY 2 dni plné zážitkov

Pozývame Vás na dva dni plné zážitkov v Nižnej Polianke medzi 13.08.2015 - 14.08.2015, viac informácii na plagáte tu.

read more..


13. Aug. 2015Polčas projektu – stručné zhrnutie

Projekt Ondava pre život je v druhej polovici realizácie. V prvom období bola vypracovaná Regionálna adaptačná stratégia, na...

read more..


9. Apr. 2015

We have hired 150 unemployed people from region

Project Ondava for Life passes smoothly from planning to implementation of the project. At the end of 2014, the project area villages held meetings with unemployed citizens,...

read more..Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk