Ondava pre život - aktuality
2020
2018
2017
2016
2015
2014
 

9. Apr. 2017

Project "Ondava pre život" after one year

A group of volunteers decided to monitor the technical status and functionality of the measures every year, and if the need be, to repair any damage. After the so-called Spring...

read more..Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk