Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Silné mrazy, marec 2018 – konečne sa topia snehy

Obdobie zimy 2017/2018 sa rozhodli dobrovoľníci skontrolovať v konce mesiaca marec 2018 a začiatku apríla 2018. Jednotlivé opatrenia podľa svojho charakteru už zapadli do svojho prostredia, vytvárajú prirodzené „nádrže“ pre vodu z lesa a kopcov, ktorá sa pomaly vstrebáva do zeme alebo vytvára prirodzené močariská pre hmyz a drobnú zver. Technický stav a funkčnosť vodozádržných opatrení je dobrá, boli vykonané malé opravy v dôsledku mrazov a pôsobenia vetra a návalov vody v jesennou období. Fotodokumentácia z jednotlivých vybraných opatrení sa nachádza v záložke „fotogaléria – rok 2018“.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk