Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Projekt „Ondava pre život“ po roku...

V mesiaci apríl 2016 bol podľa plánu ukončený projekt realizácie vodozádržných opatrení v hornom toku rieky Ondava a priľahlých prítokoch.

Skupina dobrovoľníkov sa rozhodla každoročne monitorovať ich technický stav a funkčnosť, prípadne realizovať ich opravy a údržbu. Prešli tzv. „jarné vody“, a tak boli všetci zvedaví, ako to zvládli po roku zrealizované opatrenia, príroda okolo nich. Výsledok bol viac ako dobrý. V rámci kontrolovaných cca 80% opatrení boli všetky v prevádzkyschopnom stave, zadržiavali pritekajúcu vodu z lesa, vytvárali prirodzené malé vodné plochy. Fotodokumentáciu stavu vybraných opatrení je možné vidieť v záložke „fotogaléria – rok 2017“.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk