Ondava pre život - aktuality




Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Pozvánka na záverečnú konferenciu OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY

Obec Nižná Polianka v spolupráci s partnermi: Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š. p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Obec Šarišské Čierne a Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske královstvo)


Vás pozývajú na záverečnú konferenciu k projektu
ONDAVA PRE ŽIVOT
OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY,


ktorá sa uskutoční 19. apríla 2016 v obci Nižná Polianka
v sále kultúrneho domu, budova obecného úradu Nižná Polianka

PROGRAM KONFERENCIE:
09:00 - 09:30Registrácia
09:30 - 13:00Úvod do konferencie
Vystúpenia hostí
Zhrnutie výsledkov realizácie aktivít projektu
Zrealizované adaptačné ekosystémové opatrenia v projektovom území
Sociálne a ekonomické aspekty zamestnania dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu
Premietnutie dokumentu z realizácie projektu
Európsky projekt v kontexte rolí východoslovenskej dediny
Moderovaná diskusia
Záverečné zhrnutie
13:00 - 14:00Obed
14:00 - 17:00Exkurzia do projektového územia k zrealizovaným adaptačným opatreniam
Zabezpečená bude doprava a sprievodný komentár odborných pracovníkov projektu


Veríme, že pozvanie prijmete. Tešíme sa na vašu účasť.

Registráciu a menný zoznam účastníkov nám prosím zašlite prostredníctvom online dotazníka alebo na adresu:
vladof@ondavaprezivot.sk, projekt@ondavaprezivot.sk
Kontaktná osoba pre odbornú konferenciu: Vladimír Frický / 0949 393 399


pozvánka na stiahnutie














Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk