Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Granty Nórska a EHP pomáhajú s prevenciou proti klimatickým zmenám na Slovensku

Granty Nórska a EHP pomáhajú s prevenciou proti klimatickým zmenám na Slovensku

Slovensko dostalo v grantovom období 2009 – 2014 z grantov Nórska a Európskeho hospodárskeho priestoru 104 miliónov nórskych korún. Na Slovensku to predstavovalo podporu pre projekty zlepšujúce adaptáciu k zmenám a vedomosti o klimatických zmenách, a tiež pripravenosť na povodne a suchá. Na projekty dohliadajú Nórsky úrad pre civilnú bezpečnosť a núdzové plánovanie (DSB) a Nórsky úrad pre energiu a vodu (NVE).

Slovensko je krajinou, ktorá je vystavená dlhým obdobiam sucha a prívalových dažďov a obyvateľstvo trpí týmito problémami. Rozsiahla prevencia je preto veľmi dôležitá. Program pre prevenciu proti klimatickým katastrofám zahŕňa projekty rôznych veľkostí. Jedným z nich je projekt “Ondava pre život”, ktorý sa uskutočňuje v okresoch Bardejov a Svidník. V oblasti býva okolo 8400 ľudí na 340 štvorcových kilometroch, pričom táto oblasť je náchylná na zosuvy pôdy, eróziu a povodne. Aby sa tomuto zabránilo, v rámci projektu Ondava pre život sa kopú na poliach kanály, aby sa zabránilo rýchlemu odtekaniu vody do potokov a riek, ktoré spôsobujú povodne.

Ďalším dôležitým aspektom projektu je inklúzia menšín. Nezamestnanosť tu dosahuje 20 percent a najmä rómske obyvateľstvo má problem s hľadaním práce. Keď operátori programu predstavili projekt miestnym Rómom, 400 z nich sa naň prihlásilo. Práca však bola iba pre 150 z nich, pričom jednou z nich bola 38-ročná Slávka Feranová. DSB povedala, že je spokojná a práca je príjemná a nie náročná.

Slovenský líder projektu Peter Straka sa teší na výsledky, hoci priznal, že existujú aj problémy. Komunikácia s majiteľmi pôdy je niekedy ťažká a problémom je aj to, že majiteľmi jedného pozemku sú niekedy aj siedmi ľudia, pričom všetci musia súhlasiť s kopaním na ich poli. Projekty ale pomáhajú ľuďom a sú dobré aj pre životné prostredie a okolie.


(zdroj: www.norway.sk)


Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk