Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Seminár o inváznych rastlinách

V piatok 9. októbra sa v Hunkovciach stretli všetci pracovníci projektu. Pripravený bol pre nich seminár so stále aktuálnejšou témou – invázne rastliny na našom území. Tie sú rozšírené aj v našom projektovom území, a často si ani neuvedomujeme aký ničivý vplyv majú na celé svoje okolie. Keďže v našich zemepisných súradniciach nemajú dostatok prirodzených nepriateľov, dokážu pomerne jednoducho ovládnuť svoj životný priestor a rýchlo sa rozširovať na úkor pôvodných druhov.

Hostkami seminára boli pracovníčky Štátnej ochrany prírody SR, CHKO Východné Karpaty – Ing. Anna Macková a Mgr. Miroslava Durilová – Jedináková. Hlavnú prezentáciu pripravila RNDr. Ema Gojdičová.Prítomným predstavilarozsiahly prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich inváznych druhov rastlín s obrazovou prílohou. Hovorila nielen o hlavných znakoch, na základe ktorých je možné tieto druhy identifikovať, ale aj o ich pôvode a dopadoch, ktoré daný druh na svoje nové prostredie má. Aktivitu doplnila výstavka banerov, ktorú má ŠOP pripravenú pre osvetu k téme inváznych rastlín.

Celá aktivita si získala pozornosť účastníkov, tí mnohokrát dokázali vizuálne aj názvom identifikovať prezentované rastlinky, a živo sa informovali o rastlinách, ktoré poznajú zo svojho okolia a záhradiek. Veríme, že v budúcnosti budú vedieť likvidovať tieto invázne druhy rastlín, či už cez aktivity súvisiace s projektom Ondava pre život alebo aj z vlastnej iniciatívy.

Tento seminár sme mohli uskutočniť aj vďaka veľmi dobrej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, ktorá je partnerom projektu Ondava pre život. Seminár bol otvorený aj pre starostov združených v rámci Občianskeho združenia Dukla.prezentácia na stiahnutie (4MB)

Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk