Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Pozvánka na konferenciu k projektu Ondava pre život

Obec Nižná Polianka
v spolupráci s partnermi Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š. p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske královstvo)

Vás pozývajú na odbornú konferenciu k projektu ONDAVA PRE ŽIVOT - OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY,
ktorá sa uskutocní 19. a 20. januára 2015 v Obci Nižná Polianka:
19. január 2015 – verejná prezentácia Adaptačnej stratégie
20. január 2015 – exkurzia do projektového územia s dôrazom na oblasti, v ktorých je navrhnutá realizácia opatrení.

Veríme, že pozvanie prijmete. Tešíme sa na vašu účasť!

Registráciu a menný zoznam úcastníkov nám prosím zašlite na adresu:
vladof@ondavaprezivot.sk
Kontaktná osoba pre odbornú konferenciu: Vladimír Frický / 0904 834 597
V prípade potreby vám môžeme zarezervovať ubytovanie.


Prílohy:
- Pozvánka - obal
- Pozvánka - vnútroOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk