Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Pozvánka na workshop

Pri Ondave žijú deti

Obec Nižná Polianka a partneri si vás dovoľuje pozvať na tematický workshop pre deti a mládež, realizovaný v rámci projektu Ondava pre život, ktorý bude zameraný na hľadanie odpovedí na otázku aká je úloha budúcich generácii v čase klimatických zmien. Súčasťou podujatia je aj výstava výtvarných prác, ktoré vznikli v rámci súťaže Rieka Ondava očami detí.

Termín: 27. 4. 2015
Miesto konania: Kultúrna sála Obecného úradu Nižná Polianka

RÁMCOVÝ PROGRAM:

 • 08:30 príjazd detí a registrácia
 • 09:30 začiatok programu
 • 12:30 ukončenie programu
 • 13:00 obed

ŠTRUKTÚRA A OBSAHOVÉ ZAMERANIE PODUJATIA:

Otvorenie workshopu
privítanie detí a predstavenie projektu Ondava pre život
Viera Dujakovicová, manažérka projektu

Miesto kde chcem žiť
diskusia so zástupcami rodičov detí, ktorí zároveň pracujú v projekte Ondava pre život
Sylvia Chudíková, starostka obce Varadka

Čo sa deje na Zemi?
zamyslenie o tom, čo nám planéta dáva, ako Zemi ubližujeme a ako jej môžeme pomôcť
Štefan Adamcík, OZ Živá Zem

Príroda okolo nás
hlasové prejavy zvierat v karpatskej prírode
Jozef Žák, CVC Bardejov

Myslíme na budúcnosť
interaktívne aktivity zamerané na odpady a ich recykláciu
Silvia Karolyiová, Nadácia KOSIT Košice

na stiahnutie:

 • Pozvánka (mail)
 • Program (mail)
 • Pozvánka (print)
 • Program (print)


 • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk