Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

5. informačný a vzdelávací seminár organizovaný v rámci projektu SUNRISE

Téma: Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na komunitu
Miesto podujatia: Malé Ozorovce
Dátum: 10.12.2015

Cieľ podujatia: Prezentácia miestnych zdrojov a kapacít, prezentácia organizácií využívajúcich miestne zdroje, prezentácia príkladov využitia miestnych zdrojov a sociálneho podnikania.

Informačné a vzdelávacie semináre sú organizované s cieľom motivovať účastníkov k aktivitám smerujúcim k podnikaniu využívajúcemu existujúce miestne zdroje na vidieku, ktorými sú hlavne ľudia, pôda, živé organizmy, energia zo slnka atď. Poskytnuté budú vedomosti o využiteľných a dostupných možnostiach.

Špecifická téma:malé podnikanie Pokúsime sa odpovedať na otázky
 • Existuje na Slovensku dobrý príklad týkajúci sa sociálneho podnikania?
 • Čo je to rozvoj vedený komunitou?
 • Ako obce môžu vpred posunúť veci, o ktorých si väčšinou myslia, že na nich nemajú kompetencie?
 • Ako môže oblasť energetiky prispieť k tomu, že viac peňazí ostane v obci alebo regióne?


 • Program seminára (použitý stredoeurópsky čas)

  9.12.2015
  Príchod ukrajinských účastníkov

  10.12.2015
  ČasNázovKomentár
  8:30Registrácia 
  9:00Otvorenie, predstavenie projektuObec Malé Ozorovce, ARR, ASEZ
  9:15 – 13:15: Blok informácií týkajúcich sa využívania miestnych zdrojov v obciach
   Skúsenosti s prevádzkovaním obecného podnikuVladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova
   Podnikateľské príležitosti v obciach založené na využívaní slnečných kolektorovJaroslav Pacarňuk, energetik
   Aktivity obce Malé Ozorovce zamerané na rozvoj komunityMilan Dolák, starosta Malých Ozoroviec
   Výsledky projektu Ondava pre život v oblasti zamestnanostiViera Dujakovičová, Ondava pre život, Ján Cundra, obec Nižná Polianka
   Výsledky projektu SUNRISE v obci ČaslivciJaroslav Pacarňuk, energetik
   Diskusia, zhrnutie 
  13:15Obed 
  14:00Návšteva objektov, obce Malé Ozorovce – manažment zdrojov pri údržbe a zveľaďovaní obecného majetku, podpora pracovných návykov miestnych obyvateľov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou.
  17:00Záver, občerstvenie, neformálne diskusie 

  Počas seminára bude zabezpečené tlmočenie

  Seminár je organizovaný v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013. • prezentácia na stiahnutie (PowerPoint)


 • Ondava pre život
  Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
  Obec Nižná Polianka

  Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

  „Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
  „Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
  „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
  Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
  „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

  www.eeagrants.sk