Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Výtvarná súťaž Rieka Ondava očami detí

V rámci projektu Ondava pre život obec Nižná Polianka ako prijímateľ projektu vyhlasuje výtvarnú súaž pre žiakov I. stupňa základných škôl. Do nej chceme zapoji všetkých osem škôl v projektovom území. Témou súťaže bude Rieka Ondava očami detí. Výtvarným prácam bude na každej škole predchádza premietanie videospotov s environmentálnou tématikou, aby sa deti pred kreslením a maľovaním zamysleli aj nad životným prostredím a zásom človeka do svojho okolia. Práce deti budú vyhodnotené, a najlepšie z nich budú vystavené na najbližšej konferencii projektu, ktorá sa uskutoční už v januári 2015 v obci Nižná Polianka.

stiahni plagát (6.5mb)Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk