Ondava pre život - aktuality
Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 

Dňa 13.augusta Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka a Vladimír Frický, manažér pre publicitu projektu Ondava pre život , navštívili zástupcov GminySekowa, ktorá susedí s územím realizácie spomínaného projektu, na strane Poľska. Starostke gminyMałgorzateMałuch predstavili ciele a aktivity projektu a ,zatiaľ neoficiálne, pozvali zástupcov gminy na pripravovanú úvodnú konferenciu projektu, ktorá sa uskutoční v septembri 2014.

Zároveň bol vyslovený záujem šíriť osvetu adaptácie prostredia na zmenu klímy v intenciách projektu aj na poľskej strane Karpát, keďže problémy a okolnosti sú tu veľmi podobné slovenskej strane. Na túto aktivitu bude možné využiť podporu z Višegádskeho fondu, ktorý má v blízkej dobe uzávierku. Obec plánuje prizvať ešte jedného partnera, či už z Poľska alebo Českej republiky. Obsah a ciele projektu poľskú stranu veľmi zaujali a je veľmi reálne začať spoluprácu aj na odbornej báze.Ondava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk