Ondava pre život - uzemie
Projektové územie
Rieka Ondava
Mikropovodia
Zaujímavosti
CHKO vých. karpaty Chránené stromy Mokrade Potoky
 

Významné stromy a ich ochrana

Už od nepamäti prejavoval človek záujem o stromy. Spočiatku využíval najmä ich priame úžitkové hodnoty. Poskytovali mu potravu a liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov a zbraní, stavebný materiál na stavbu obydlia a lodí, surovinu na výrobu hračiek pre deti a ozdôb pre ženy. Zároveň mu poskytovali tieň pred páliacim slnkom a úkryt pred nepriateľom a inou nepohodou

Stromy, najmä tie staré, sa postupne stávali predmetom kultu. Ako nemí svedkovia minulosti si získavali zaslúženú úctu starých národov. Boli uctievané a teda prirodzeným spôsobom aj chránené. Úcta k nim sa prenášala z generácie na generáciu. Napríklad lipa sa stala symbolom Slovanov, dub Germánov a sakura Japoncov. Niektoré národy sveta majú strom v štátnom znaku, alebo na štátnej zástave, napríklad céder na zástave Libanonu a javor na zástave Kanady

Stromy sú častým objektom básnikov, maliarov, fotografov alebo ľudových liečiteľov, sú posolstvom minulosti, ktoré odovzdávame budúcim generáciam. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. Dokážu nás zaujať svojim mohutným vzrastom, veľkým fyzickým vekom, zvláštnym habitom neopakovateľnej estetickej hodnoty, nezvyčajným tvarom kmeňa, pestrosťou farieb kvetov alebo listov a samozrejme kvalitou genetického materiálu, ktorý v sebe skrývajú

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č.1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo chránenú prírodnú pamiatku

O štyridsať rokov neskôr, 1. januára 1995, nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 34 tohto zákona mohli byť kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí vyhlásené za chránené. Rovnakú stratégiu ochrany významných stromov prijal aj nový zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 543/2002 Z. z., s účinnosť od 1.1.2003 (§ 49, chránené stromy)

Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, môže krajský úrad životného prostredia vyhlásiť jeho ochranné pásmo. Platí v ňom primerane tretí stupeň ochrany, ak nie sú určené prísnejšie podmienky ochrany (§ 49 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z.). Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené týmto osobitným spôsobom je ním potom územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu, a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany (§ 49 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.)

K 31.12. 2006 evidujeme na Slovensku 478 chránených stromov a ich skupín vrátane stromoradí. Predstavuje to 1320 jednotlivých stromov zastúpených 70 druhmi pôvodných a nepôvodných drevín

Vedením štátneho zoznamu chránených stromov je od 1.7.2002 poverené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

Odbornou organizáciou vo veciach ochrany drevín a chránených stromov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici

Ev. čísloNázovSlovenský názov taxónuVedecký názov taxónuKrajOkresKatasterOrganizačný útvar ŠOP SR
S 508Vyšnoorlícka lipalipa malolistáTiliacordataPrešovskýSvidníkVyšný OrlíkRCOP v Prešove
S 504Skalniansky jasenjasen štíhlyFraxinusexcelsiorPrešovskýSvidníkVyšná PisanáSpráva CHKO Východné Karpaty
S 503Mazgalická lipalipa velkolistáTiliaplatyphyllosPrešovskýSvidníkDlho?aSpráva CHKO Východné Karpaty
S 392Lipa malolistá v Mirolilipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkMirošaRCOP v Prešove
S 387Dub letný vo Svidníkudub letnýQuercusrobur L.PrešovskýSvidníkSvidníkRCOP v Prešove
S 386Lipy vo Vyšnom Orlíkulipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkVyšný OrlíkRCOP v Prešove
S 385Dub v Hunkovciachdub letnýQuercusrobur L.PrešovskýSvidníkHunkovceRCOP v Prešove
S 384Lipy v Roztokochlipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkRoztokyRCOP v Prešove
S 382Duby v Krajnom Ciernomdub letnýQuercusrobur L.PrešovskýSvidníkKrajné ?iernoRCOP v Prešove
S 381Lipa v Belejovciachlipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkBelejovceRCOP v Prešove
S 378Lipy vo Vyšnej Jedlovejlipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkVyšná Jed?ováRCOP v Prešove
S 377Lipa malolistá vo Svidníkulipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkSvidníkRCOP v Prešove
S 376Lipy malolisté v Radomelipa malolistáTiliacordataMill.PrešovskýSvidníkRadomaRCOP v PrešoveOndava pre život
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy
Obec Nižná Polianka

Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally, act locally

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“
„Co‐financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

www.eeagrants.sk